Huisbezoek


by Hondenschool Lucky

In sommige gevallen adviseren wij u een huisbezoek.

Hierbij wordt gedacht aan gedragingen van de hond die u zelf bij u thuis of in uw omgeving niet aan of af kunt leren (plaatsgebonden gedrag).

Eén van ons komt bij u thuis langs voor een intake gesprek. Wij vragen u gewoon te doen, alsof we normale visite zijn, dus u hoeft de hond niet voor ons tegen te houden, als u dit normaal ook niet doet.

Tijdens het intake gesprek krijgt u de gelegenheid om alle problemen uit te leggen. Terwijl we  het gesprek voeren, maakt diegene  notities om later in een email het verslag naar u toe te sturen, die u dus later kunt nalezen en meteen observeer ik het gedrag van de hond tijdens het gesprek.

Na het gesprek gaan we samen met u met de hond aan het werk. Als de hond bijvoorbeeld probleemgedrag buiten vertoont, laten wij u eerst even met de hond lopen, om te kijken hoe dat verloopt. Want we kunnen pas een duidelijk advies geven, als we kunnen zien wat er niet goed gaat.

U hoeft zich overigens nergens voor te schamen, ook wij weten dat u niet moedwillig dingen verkeerd doet en wij hebben het zelf ook allemaal moeten leren.

Als het probleem duidelijk is, laat één van ons zien hoe het probleemgedrag opgelost kan worden, om het daarna u zelf te laten doen.

Wanneer dit voor u allemaal duidelijk is, is er nog gelegenheid tot vragen stellen en wij schrijven nog het één en ander voor u op en bespreken of u het nodig vindt om meerdere lessen aan huis te komen geven.

Een huisbezoek duurt ongeveer een uur. Wanneer het langer duurt, kost u dit niets extra, de prijs is per huisbezoek en niet per uur.

Indien nodig, bijv. bij gedragsproblemen met andere honden of mensen, kan een observatieles aangeraden worden. In dat geval wordt u uitgenodigd een les met meerdere honden en cursisten bij te wonen.

Kosten huisbezoek : € 85,-
Observatieles (optioneel) : € 30,-
Km vergoeding : € 0,21/km (alleen voor reisafstand >10 km)

Heeft u vragen? Neem gerust contact op.


070 3272329
info@hondenschoollucky.nl